Eier

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
20491 20491
20492 20492
20493 20493
20494 20494
20495 20495
20496 20496

Vis Eier i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
20491 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
20492 Stat, Nye Veier 1 ..1
20493 Fylkeskommune 1 ..1
20494 Kommune 1 ..1
20495 Privat 1 ..1
20496 Uavklart 1 ..1