Samkjoert

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om signalanlegget er samkjørt med andre signalanlegg.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja
Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Nei
Name Description Code value
11724 11724
11725 11725

Vis Samkjoert i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1