StyringFraVTS

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er mulig å styre anlegg fra VTS.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja
Verdi Navn Beskrivelse
Ja
Name Description Code value
4725 4725

Vis StyringFraVTS i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1