Retning

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken retning signalhodet peker relatert til metreringsretning.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
3 3
6 6
9 9
12 12
Verdi Navn Beskrivelse
3
6
9
12
Name Description Code value
7978 7978
7981 7981
7984 7984
7987 7987

Vis Retning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1