Fundamentering

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvordan vegobjektet er fundamentert.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Jordstikk Jordstikk
I/på fjellfundament I/på fjellfundament
I/på jordfundament I/på jordfundament
I/på fjell I/på fjell
Kum med fundament Kum med fundament
Verdi Navn Beskrivelse
Jordstikk
I/på fjellfundament
I/på jordfundament
I/på fjell
Kum med fundament
Name Description Code value
Jordstikk
I/på fjellfundament
I/på jordfundament
I/på fjell
Kum med fundament

Vis Fundamentering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1