AntallLamper

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvor mange lyspærer det er knyttet til vegobjektet.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 1
2 2
3 3
4 4
Name Description Code value
3731 3731
3740 3740
3747 3747
3017 3017

Vis AntallLamper i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3731 1 1 ..1
3740 2 1 ..1
3747 3 1 ..1
3017 4 1 ..1