Lysholder

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type lyshoder som er benyttet.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Glødelampe spenningsbånd I Glødelampe spenningsbånd I
Glødelampe spenningsbånd II Glødelampe spenningsbånd II
Kombinasjon Led/Glødelampe Kombinasjon Led/Glødelampe
LED LED
Verdi Navn Beskrivelse
Glødelampe spenningsbånd I
Glødelampe spenningsbånd II
Kombinasjon Led/Glødelampe
LED
Name Description Code value
11732 11732
11733 11733
18309 18309
11734 11734

Vis Lysholder i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1