Koplingspunkt

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Generelt koplingspunkt. Type punkt spesifisert gjennom attributten type.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeKoplingspunkt (kodeliste) 0..1
Anlegg
anleggsnummer Integer 0..1
bruksområde Bruksomraade (kodeliste) 0..1
igangsettingsdato Integer 0..1
navn Character 0..1
områdestyring Omraadestyring (kodeliste) 0..1
overvåkingFraVTS OvervaakingFraVTS (kodeliste) 0..1
samkjørt Samkjoert (kodeliste) 0..1
styringFraVTS StyringFraVTS (kodeliste) 0..1
tidsstyrt Tidsstyrt (kodeliste) 0..1
trafikkstyrt Trafikkstyrt (kodeliste) 0..1
vedtaksnummer Integer 0..1
Signal
eier Eier (kodeliste) 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Bruksomraade (kodeliste) 0..1
Integer 0..1
Character 0..1
Omraadestyring (kodeliste) 0..1
OvervaakingFraVTS (kodeliste) 0..1
Samkjoert (kodeliste) 0..1
StyringFraVTS (kodeliste) 0..1
Tidsstyrt (kodeliste) 0..1
Trafikkstyrt (kodeliste) 0..1
Integer 0..1
Eier (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) 0..1
TypeKoplingspunkt 0..1
Name Type English Description
anleggsnummer Integer
bruksområde Bruksomraade (kodeliste)
igangsettingsdato Integer
navn Character
områdestyring Omraadestyring (kodeliste)
overvåkingFraVTS OvervaakingFraVTS (kodeliste)
samkjørt Samkjoert (kodeliste)
styringFraVTS StyringFraVTS (kodeliste)
tidsstyrt Tidsstyrt (kodeliste)
trafikkstyrt Trafikkstyrt (kodeliste)
vedtaksnummer Integer
eier Eier (kodeliste)
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste)
type TypeKoplingspunkt

Vis Koplingspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeKoplingspunkt 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Koplingspunkt supertype Anlegg