Anlegg

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

System for regulering og varsling av trafikk. Det er sammensatt av flere signalpunkt med tilhørende signalhoder og blir styrt av et styreapparat. Merknad: Rødblinkanlegg er som regel egne signalanlegg på hvert sted, dvs. rødblink i en ende av en tunnel er et annet signalanlegg enn rødblink i andre enden av tunnelen. Motsatt kan signalpunkt ved et gangfelt høre sammen i samme signalanlegg som signalpunkt for et kryss like ved.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
anleggsnummer Integer 0..1
bruksområde Bruksomraade (kodeliste) 0..1
igangsettingsdato Integer 0..1
navn Character 0..1
områdestyring Omraadestyring (kodeliste) 0..1
overvåkingFraVTS OvervaakingFraVTS (kodeliste) 0..1
samkjørt Samkjoert (kodeliste) 0..1
styringFraVTS StyringFraVTS (kodeliste) 0..1
tidsstyrt Tidsstyrt (kodeliste) 0..1
trafikkstyrt Trafikkstyrt (kodeliste) 0..1
vedtaksnummer Integer 0..1
Signal
eier Eier (kodeliste) 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Eier (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) 0..1
Integer 0..1
Bruksomraade 0..1
Integer 0..1
Character 0..1
Omraadestyring 0..1
OvervaakingFraVTS 0..1
Samkjoert 0..1
StyringFraVTS 0..1
Tidsstyrt 0..1
Trafikkstyrt 0..1
Integer 0..1
Name Type English Description
eier Eier (kodeliste)
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
vedlikeholdsansvarlig Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste)
anleggsnummer Integer
bruksområde Bruksomraade
igangsettingsdato Integer
navn Character
områdestyring Omraadestyring
overvåkingFraVTS OvervaakingFraVTS
samkjørt Samkjoert
styringFraVTS StyringFraVTS
tidsstyrt Tidsstyrt
trafikkstyrt Trafikkstyrt
vedtaksnummer Integer

Vis Anlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Bruksomraade 0 ..1
Integer 0 ..1
Character 0 ..1
Omraadestyring 0 ..1
OvervaakingFraVTS 0 ..1
Samkjoert 0 ..1
StyringFraVTS 0 ..1
Tidsstyrt 0 ..1
Trafikkstyrt 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Anlegg supertype Signal
arv subtype Koplingspunkt supertype Anlegg