FagmodellVegoppmerking

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 27 av 27


Langsgaaende objekttype

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.Tverrgaaende objekttype

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.FresingForVegoppmerking objekttype

Vegoppmerking som er sinusfrest i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet.TypeVegoppmerkingTverrgaaende kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


Fresemetode kodeliste

Angir fresemetode som er benyttet.


FargeVegoppmerkingLangsgaaende kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet.BruksomraadeVegoppmerkingLangsgaaende kodeliste

Angir bruksområde for vegobjekttypen. Dette er en tilleggsopplysning til typen. Det er ikke aktuelt å gi til alle typer.


VedlikeholdsansvarligVegoppmerking kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.


TypeFresingForVegoppmerking kodeliste

Angir hvilken type forsterket vegoppmerking det er tale om.


Nedfresing kodeliste

Angir hvorvidt det er frest ned en plan forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader.


EierVegoppmerking kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.BreddeEnkeltlinje kodeliste

Angir normal bredde av enkeltlinje. For sperreområde gjelder bredde omslutningslinje.


TypeVegoppmerkingLangsgaaende kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


Linjemoenster kodeliste

Angir mønster (stipling) for oppmerkingspunkt. Angis som lengde av en punktdel + lengde av mellomrom. Disse verdiene er avhengige av hastighetsområde.


Profilering kodeliste

Angir om vegoppmerkingen er profilert eller ikke, og i tilfelle hvilken type profilering.


PlanNedfresing kodeliste

Angir hvorvidt det er frest ned et plant spor/forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader. Må ikke forveksles med forsterket vegoppmerking.