Fresemetode

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir fresemetode som er benyttet.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sinusfrest Sinusfrest
Planfrest Planfrest
Verdi Navn Beskrivelse
Sinusfrest
Planfrest
Name Description Code value
Sinusfrest
Planfrest

Vis Fresemetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1