TypeFresingForVegoppmerking NVDB_TYPEVEGOPPMERKING_FORSTERKET

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type forsterket vegoppmerking det er tale om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Forsterket midtoppmerking Forsterket vegoppmerling mellom motgående kjørefelt der det ikke er fysisk midtdeler. Forsterket midtoppmerking
Forsterket oppmerking mot midtdeler Forsterket midtoppmerking inn mot midtdeler. Forsterket oppmerking mot midtdeler
Forsterket kantoppmerking forsterket oppmerking på vegkant Forsterket kantoppmerking
Verdi Navn Beskrivelse
Forsterket midtoppmerking Forsterket vegoppmerling mellom motgående kjørefelt der det ikke er fysisk midtdeler.
Forsterket oppmerking mot midtdeler Forsterket midtoppmerking inn mot midtdeler.
Forsterket kantoppmerking forsterket oppmerking på vegkant
Name Description Code value
13384 13384
18276 18276
13385 13385

Vis TypeFresingForVegoppmerking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13384 Forsterket midtoppmerking 1 ..1
18276 Forsterket oppmerking mot midtdeler 1 ..1
13385 Forsterket kantoppmerking 1 ..1