EierVegoppmerking

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
20599 20599
20600 20600
20601 20601
20602 20602
20603 20603
20604 20604

Vis EierVegoppmerking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
20599 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
20600 Stat, Nye Veier 1 ..1
20601 Fylkeskommune 1 ..1
20602 Kommune 1 ..1
20603 Privat 1 ..1
20604 Uavklart 1 ..1