BreddeEnkeltlinje

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir normal bredde av enkeltlinje. For sperreområde gjelder bredde omslutningslinje.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
0,10 0,10 0,10
0,15 0,15 0,15
0,20 0,20 0,20
0,25 0,25 0,25
0,30 0,30 0,30
0,35 0,35 0,35
Verdi Navn Beskrivelse
0,10 0,10
0,15 0,15
0,20 0,20
0,25 0,25
0,30 0,30
0,35 0,35
Name Description Code value
5310 5310
5311 5311
5312 5312
5313 5313
5314 5314
19307 19307

Vis BreddeEnkeltlinje i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5310 0,10 1 ..1
5311 0,15 1 ..1
5312 0,20 1 ..1
5313 0,25 1 ..1
5314 0,30 1 ..1
19307 0,35 1 ..1