BreddeLinjeISperreomraade

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
0,25 0,25
0,50 0,50
Verdi Navn Beskrivelse
0,25
0,50
Name Description Code value
21657 21657
21658 21658

Vis BreddeLinjeISperreomraade i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1