Profilering

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om vegoppmerkingen er profilert eller ikke, og i tilfelle hvilken type profilering.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Plan linje Plan linje Plan linje
Kamflex Kamflex Kamflex
Longflex Longflex Longflex
Dråpeflex Dråpeflex Dråpeflex
Dråpe kombi Dråpe kombi Dråpe kombi
Verdi Navn Beskrivelse
Plan linje Plan linje
Kamflex Kamflex
Longflex Longflex
Dråpeflex Dråpeflex
Dråpe kombi Dråpe kombi
Name Description Code value
4095 4095
4097 4097
4098 4098
4099 4099
16772 16772

Vis Profilering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4095 Plan linje 1 ..1
4097 Kamflex 1 ..1
4098 Longflex 1 ..1
4099 Dråpeflex 1 ..1
16772 Dråpe kombi 1 ..1