SymbolerOgTekst

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeSymbolOgTekst (union) 0..1
- typeSymbolOgTekst TypeSymbolOgTekst (union) 0..1
- tekst Tekst (objekttype) 0..1
bredde Real 0..1
høyde Real 0..1
areal Real 0..1
tekstVegvisning Character 0..1
antallViketrekanter Integer 0..1
antallMarkeringsfirkanter Integer 0..1
antallGangfeltstaver Integer 0..1
Vegoppmerking
eier EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
vedtaksnummer Integer 1..1
etableringsår Integer 0..1
datoVedlikeholdGjennomført Integer 0..1
vegoppmerkingElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Integer 1..1
Integer 0..1
Integer 0..1
TypeSymbolOgTekst 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Character 0..1
Integer 0..1
Integer 0..1
Integer 0..1
Name Type English Description
eier EierVegoppmerking (kodeliste)
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste)
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
vedtaksnummer Integer
etableringsår Integer
datoVedlikeholdGjennomført Integer
type TypeSymbolOgTekst
bredde Real
høyde Real
areal Real
tekstVegvisning Character
antallViketrekanter Integer
antallMarkeringsfirkanter Integer
antallGangfeltstaver Integer

Vis SymbolerOgTekst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeSymbolOgTekst 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Character 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SymbolerOgTekst supertype Vegoppmerking