Linjemoenster

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir mønster (stipling) for oppmerkingspunkt. Angis som lengde av en punktdel + lengde av mellomrom. Disse verdiene er avhengige av hastighetsområde.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Standard over 50 km/t Angir at det skal benyttes standard linjemønster for fartsgrense over 50 km/t. Dvs 3+9 for kjørefeltlinje, 9+3 for varsellinje, 9+3 for dobbel varsellinje, 2+2 for skillelinje, 1+1 for ledelinje og 3+3 for stiplet kantlinje Standard over 50 km/t
Standard tom 50 km/t Angir at det skal benyttes standard linjemønster for fartsgrense 50 km/t eller lavere. Dvs 1+3 for kjørefeltlinje, 3+1 for varsellinje, 3+1 for dobbel varsellinje, 2+2 for skillelinje, 1+1 for ledelinje og 3+3 for stiplet kantlinje Standard tom 50 km/t
Standard lomme og kryss/avkjørsel Kun aktuell om det er angitt linjetype 1012.2 Stiplet kantlinje. Indikerer da linjemønster 2+2 mot busslomme og mot sideveg i forkjørsregulerte kryss/avkjørsler. Standard lomme og kryss/avkjørsel
Standard sykkel Angir at det skal benyttes standard oppmerkingsmønster for sykkel. Benyttes for varsellinje på sykkelveg og gang-/sykkelveg (0,75+0,25) eller for skillelinje mot sykkelfelt (1+1) Standard sykkel
Verdi Navn Beskrivelse
Standard over 50 km/t Angir at det skal benyttes standard linjemønster for fartsgrense over 50 km/t. Dvs 3+9 for kjørefeltlinje, 9+3 for varsellinje, 9+3 for dobbel varsellinje, 2+2 for skillelinje, 1+1 for ledelinje og 3+3 for stiplet kantlinje
Standard tom 50 km/t Angir at det skal benyttes standard linjemønster for fartsgrense 50 km/t eller lavere. Dvs 1+3 for kjørefeltlinje, 3+1 for varsellinje, 3+1 for dobbel varsellinje, 2+2 for skillelinje, 1+1 for ledelinje og 3+3 for stiplet kantlinje
Standard lomme og kryss/avkjørsel Kun aktuell om det er angitt linjetype 1012.2 Stiplet kantlinje. Indikerer da linjemønster 2+2 mot busslomme og mot sideveg i forkjørsregulerte kryss/avkjørsler.
Standard sykkel Angir at det skal benyttes standard oppmerkingsmønster for sykkel. Benyttes for varsellinje på sykkelveg og gang-/sykkelveg (0,75+0,25) eller for skillelinje mot sykkelfelt (1+1)
Name Description Code value
5333 5333
5334 5334
21099 21099
21091 21091

Vis Linjemoenster i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5333 Standard over 50 km/t 1 ..1
5334 Standard tom 50 km/t 1 ..1
21099 Standard lomme og kryss/avkjørsel 1 ..1
21091 Standard sykkel 1 ..1