TypeVegoppmerkingTverrgaaende

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
1020 Stopplinje Stopplinje (1020) 1020 Stopplinje
1022 Vikelinje Vikelinje (1022) 1022 Vikelinje
1024 Gangfelt Gangfelt (1024) 1024 Gangfelt
1026.1 Sykkelkryssing Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk. 1026.1 Sykkelkryssing
1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk som ligger inntil gangfelt 1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt
1027 Fartshump Fartshump (1027) 1027 Fartshump
1028 Parkeringsfelt Parkeringsfelt (1028) 1028 Parkeringsfelt
1014 Sperreområde 1014 Sperreområde
Verdi Navn Beskrivelse
1020 Stopplinje Stopplinje (1020)
1022 Vikelinje Vikelinje (1022)
1024 Gangfelt Gangfelt (1024)
1026.1 Sykkelkryssing Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk.
1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk som ligger inntil gangfelt
1027 Fartshump Fartshump (1027)
1028 Parkeringsfelt Parkeringsfelt (1028)
1014 Sperreområde
Name Description Code value
1020 Stopplinje
1022 Vikelinje
1024 Gangfelt
1026.1 Sykkelkryssing
1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt
1027 Fartshump
1028 Parkeringsfelt
1014 Sperreområde

Vis TypeVegoppmerkingTverrgaaende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5168 Stopplinje (1020) 1 ..1
5167 Vikelinje (1022) 1 ..1
5147 Gangfelt (1024) 1 ..1
5315 Sykkelkryssing (1026.1) 1 ..1
16777 Sykkelkryssing inntil gangfelt (1026.2) 1 ..1
11740 Fartshump (1027) 1 ..1
5261 Parkeringsfelt (1028) 1 ..1
1 ..1