Langsgaaende

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeVegoppmerkingLangsgaaende (kodeliste) 0..1
bruksområde BruksomraadeVegoppmerkingLangsgaaende (kodeliste) 0..1
linjemønster Linjemoenster (kodeliste) 0..1
breddeEnkeltlinje BreddeEnkeltlinje (kodeliste) 0..1
lengde Real 0..1
farge FargeVegoppmerkingLangsgaaende (kodeliste) 0..1
profilering Profilering (kodeliste) 0..1
planNedfresing PlanNedfresing (kodeliste) 0..1
Vegoppmerking
eier EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
vedtaksnummer Integer 1..1
etableringsår Integer 0..1
datoVedlikeholdGjennomført Integer 0..1
vegoppmerkingElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Integer 1..1
Integer 0..1
Integer 0..1
TypeVegoppmerkingLangsgaaende 0..1
BruksomraadeVegoppmerkingLangsgaaende 0..1
Linjemoenster 0..1
BreddeEnkeltlinje 0..1
Real 0..1
FargeVegoppmerkingLangsgaaende 0..1
Profilering 0..1
PlanNedfresing 0..1
Name Type English Description
eier EierVegoppmerking (kodeliste)
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste)
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
vedtaksnummer Integer
etableringsår Integer
datoVedlikeholdGjennomført Integer
type TypeVegoppmerkingLangsgaaende
bruksområde BruksomraadeVegoppmerkingLangsgaaende
linjemønster Linjemoenster
breddeEnkeltlinje BreddeEnkeltlinje
lengde Real
farge FargeVegoppmerkingLangsgaaende
profilering Profilering
planNedfresing PlanNedfresing

Vis Langsgaaende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeVegoppmerkingLangsgaaende 0 ..1
BruksomraadeVegoppmerkingLangsgaaende 0 ..1
Linjemoenster 0 ..1
BreddeEnkeltlinje 0 ..1
Real 0 ..1
FargeVegoppmerkingLangsgaaende 0 ..1
Profilering 0 ..1
PlanNedfresing 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Langsgaaende supertype Vegoppmerking