TypeSymbolOgTekst

union

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
typeSymbolOgTekst TypeSymbolOgTekst (union) 0..1
- typeSymbolOgTekst TypeSymbolOgTekst (union) 0..1
- tekst Tekst (objekttype) 0..1
tekst Tekst (objekttype) 0..1
- type TypeTekst (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TypeSymbolOgTekst 0..1
Tekst 0..1
Name Type English Description
typeSymbolOgTekst TypeSymbolOgTekst
tekst Tekst

Vis TypeSymbolOgTekst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeSymbolOgTekst 0 ..1
Tekst 0 ..1