FargeVegoppmerkingLangsgaaende 1295

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hovedfarge til vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Gul Gul Gul
Hvit Hvit Hvit
Verdi Navn Beskrivelse
Gul Gul
Hvit Hvit
Name Description Code value
2116 2116
2125 2125

Vis FargeVegoppmerkingLangsgaaende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
2116 Gul 1 ..1
2125 Hvit 1 ..1