TypeVegoppmerkingLangsgaaende

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
1000 Kjørefeltlinje Kjørefeltlinje (1000-F) 1000 Kjørefeltlinje
1002 Varsellinje Varsellinje (1002-V) 1002 Varsellinje
1004 Sperrelinje Sperrelinje (1004-S) 1004 Sperrelinje
1006.1 Kjørefelt-/Varsellinje Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) 1006.1 Kjørefelt-/Varsellinje
1006.2 Kjørefelt-/Sperrelinje Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) 1006.2 Kjørefelt-/Sperrelinje
1006.3 Varsel-/Sperrelinje Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) 1006.3 Varsel-/Sperrelinje
1006.4 Dobbel sperrelinje Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) 1006.4 Dobbel sperrelinje
1006.5 Dobbel varsellinje Dobbel varsellinje (1006.5-VV) 1006.5 Dobbel varsellinje
1008 Skillelinje Skillelinje (1008) 1008 Skillelinje
1010 Ledelinje Ledelinje (1010) 1010 Ledelinje
1012.1 Kantlinje, heltrukket Kantlinje, heltrukket (1012.1) 1012.1 Kantlinje, heltrukket
1012.2 Kantlinje, stiplet Kantlinje, stiplet (1012.2) 1012.2 Kantlinje, stiplet
Verdi Navn Beskrivelse
1000 Kjørefeltlinje Kjørefeltlinje (1000-F)
1002 Varsellinje Varsellinje (1002-V)
1004 Sperrelinje Sperrelinje (1004-S)
1006.1 Kjørefelt-/Varsellinje Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV)
1006.2 Kjørefelt-/Sperrelinje Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS)
1006.3 Varsel-/Sperrelinje Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS)
1006.4 Dobbel sperrelinje Dobbel sperrelinje (1006.4-SS)
1006.5 Dobbel varsellinje Dobbel varsellinje (1006.5-VV)
1008 Skillelinje Skillelinje (1008)
1010 Ledelinje Ledelinje (1010)
1012.1 Kantlinje, heltrukket Kantlinje, heltrukket (1012.1)
1012.2 Kantlinje, stiplet Kantlinje, stiplet (1012.2)
Name Description Code value
1000 Kjørefeltlinje
1002 Varsellinje
1004 Sperrelinje
1006.1 Kjørefelt-/Varsellinje
1006.2 Kjørefelt-/Sperrelinje
1006.3 Varsel-/Sperrelinje
1006.4 Dobbel sperrelinje
1006.5 Dobbel varsellinje
1008 Skillelinje
1010 Ledelinje
1012.1 Kantlinje, heltrukket
1012.2 Kantlinje, stiplet

Vis TypeVegoppmerkingLangsgaaende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5317 Kjørefeltlinje (1000-F) 1 ..1
5318 Varsellinje (1002-V) 1 ..1
5319 Sperrelinje (1004-S) 1 ..1
5320 Kjørefelt-/Varsellinje (1006.1-FV) 1 ..1
5323 Kjørefelt-/Sperrelinje (1006.2-FS) 1 ..1
5324 Varsel-/Sperrelinje (1006.3-VS) 1 ..1
5326 Dobbel sperrelinje (1006.4-SS) 1 ..1
5327 Dobbel varsellinje (1006.5-VV) 1 ..1
5328 Skillelinje (1008) 1 ..1
5329 Ledelinje (1010) 1 ..1
5330 Kantlinje, heltrukket (1012.1) 1 ..1
5331 Kantlinje, stiplet (1012.2) 1 ..1