TypeSymbolOgTekst

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
1054 Fartsgrense Fartsgrense (1054) 1054 Fartsgrense
1041 Liten elektrisk motorvogn 1041 Liten elektrisk motorvogn
1052 Sambruksfelt 1052 Sambruksfelt
1053 Tungtrafikkfelt 1053 Tungtrafikkfelt
1036 Vikesymbol Vikesymbol (1036) 1036 Vikesymbol
1037 Gangsymbol Gangsymbol (1037) 1037 Gangsymbol
1038 Delesymbol (sykkel i gate/veg) Sykkel med to "hatter" over. Symbol 1038 Delesymbol kan anvendes for å binde sammen sykkelruter der det mangler særskilt infrastruktur for sykkel og/eller et systemskifte i vegstandard (N302 Vegoppmerking) . 1038 Delesymbol (sykkel i gate/veg)
1039 Sykkelsymbol Sykkelsymbol (1039) 1039 Sykkelsymbol
1040 Parkeringssymbol Parkeringssymbol (1040) 1040 Parkeringssymbol
1042 Symbol for forflytningshemmede Symbol for forflytningshemmede (1042) 1042 Symbol for forflytningshemmede
1044 Skinnekjøretøy Skinnekjøretøy (1044) 1044 Skinnekjøretøy
1034 Piler Pil, minirundkjøring (1034) 1034 Piler
Verdi Navn Beskrivelse
1054 Fartsgrense Fartsgrense (1054)
1041 Liten elektrisk motorvogn
1052 Sambruksfelt
1053 Tungtrafikkfelt
1036 Vikesymbol Vikesymbol (1036)
1037 Gangsymbol Gangsymbol (1037)
1038 Delesymbol (sykkel i gate/veg) Sykkel med to "hatter" over. Symbol 1038 Delesymbol kan anvendes for å binde sammen sykkelruter der det mangler særskilt infrastruktur for sykkel og/eller et systemskifte i vegstandard (N302 Vegoppmerking) .
1039 Sykkelsymbol Sykkelsymbol (1039)
1040 Parkeringssymbol Parkeringssymbol (1040)
1042 Symbol for forflytningshemmede Symbol for forflytningshemmede (1042)
1044 Skinnekjøretøy Skinnekjøretøy (1044)
1034 Piler Pil, minirundkjøring (1034)
Name Description Code value
1054 Fartsgrense
1041 Liten elektrisk motorvogn
1052 Sambruksfelt
1053 Tungtrafikkfelt
1036 Vikesymbol
1037 Gangsymbol
1038 Delesymbol (sykkel i gate/veg)
1039 Sykkelsymbol
1040 Parkeringssymbol
1042 Symbol for forflytningshemmede
1044 Skinnekjøretøy
1034 Piler

Vis TypeSymbolOgTekst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
16781 Fartsgrense (1054) 1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
5156 Vikesymbol (1036) 1 ..1
5158 Gangsymbol (1037) 1 ..1
21380 Delesymbol (1038) 1 ..1
5157 Sykkelsymbol (1039) 1 ..1
5316 Parkeringssymbol (1040) 1 ..1
5159 Symbol for forflytningshemmede (1042) 1 ..1
16778 Skinnekjøretøy (1044) 1 ..1
16782 Pil, minirundkjøring (1034) 1 ..1