BruksomraadeVegoppmerkingLangsgaaende

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir bruksområde for vegobjekttypen. Dette er en tilleggsopplysning til typen. Det er ikke aktuelt å gi til alle typer.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Midtlinje Linje som skiller mellom kjørefelt med trafikk i motgående retninger Midtlinje
Kantlinje Linje som markerer kjørebanens ytterkant (HB049) Kantlinje
Delelinje Linje som skiller mellom vanlige kjørefelt med trafikk i samme retning Delelinje
Skillelinje, kollektivfelt Linje som skiller mellom kjørefelt og kollektivffelt eller busslomme Skillelinje, kollektivfelt
Skillelinje, fartsendringsfelt Linje som skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt Skillelinje, fartsendringsfelt
Skillelinje, sykkelfelt Linje som skiller mellom kjørefelt og sykkelfelt Skillelinje, sykkelfelt
Ledelinje Linje som angir føring av kjørefelt eller svingebevegelser gjennom et vegkryss Ledelinje
Verdi Navn Beskrivelse
Midtlinje Linje som skiller mellom kjørefelt med trafikk i motgående retninger
Kantlinje Linje som markerer kjørebanens ytterkant (HB049)
Delelinje Linje som skiller mellom vanlige kjørefelt med trafikk i samme retning
Skillelinje, kollektivfelt Linje som skiller mellom kjørefelt og kollektivffelt eller busslomme
Skillelinje, fartsendringsfelt Linje som skiller mellom vanlig kjørefelt og fartsendringsfelt
Skillelinje, sykkelfelt Linje som skiller mellom kjørefelt og sykkelfelt
Ledelinje Linje som angir føring av kjørefelt eller svingebevegelser gjennom et vegkryss
Name Description Code value
5342 5342
11300 11300
5344 5344
5347 5347
5346 5346
5345 5345
11301 11301

Vis BruksomraadeVegoppmerkingLangsgaaende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5342 Midtlinje 1 ..1
11300 Kantlinje 1 ..1
5344 Delelinje 1 ..1
5347 Skillelinje, kollektivfelt 1 ..1
5346 Skillelinje, fartsendringsfelt 1 ..1
5345 Skillelinje, sykkelfelt 1 ..1
11301 Ledelinje 1 ..1