Tekst

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeTekst (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TypeTekst 0..1
Name Type English Description
type TypeTekst

Vis Tekst i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeTekst 0 ..1