Tverrgaaende

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeVegoppmerkingTverrgaaende (kodeliste) 0..1
nedfresing Nedfresing (kodeliste) 0..1
bredde Real 0..1
lengde Real 0..1
areal Real 0..1
antallRomlelinjer Integer 0..1
løpemeterSkravur Real 0..1
breddeLinjeISperreområde BreddeLinjeISperreomraade (kodeliste) 0..1
Vegoppmerking
eier EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
prosjektreferanse Character 0..1
prosjektInternObjektID Character 0..1
vedtaksnummer Integer 1..1
etableringsår Integer 0..1
datoVedlikeholdGjennomført Integer 0..1
vegoppmerkingElement
Navn Type Lengde Multiplisitet
EierVegoppmerking (kodeliste) 0..1
VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Integer 1..1
Integer 0..1
Integer 0..1
TypeVegoppmerkingTverrgaaende 0..1
Nedfresing 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Integer 0..1
Real 0..1
BreddeLinjeISperreomraade 0..1
Name Type English Description
eier EierVegoppmerking (kodeliste)
vedlikeholdsansvarlig VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste)
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
vedtaksnummer Integer
etableringsår Integer
datoVedlikeholdGjennomført Integer
type TypeVegoppmerkingTverrgaaende
nedfresing Nedfresing
bredde Real
lengde Real
areal Real
antallRomlelinjer Integer
løpemeterSkravur Real
breddeLinjeISperreområde BreddeLinjeISperreomraade

Vis Tverrgaaende i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeVegoppmerkingTverrgaaende 0 ..1
Nedfresing 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
BreddeLinjeISperreomraade 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Tverrgaaende supertype Vegoppmerking