PlanNedfresing

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvorvidt det er frest ned et plant spor/forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader. Må ikke forveksles med forsterket vegoppmerking.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ja Ja Ja
Nei Nei Nei
Verdi Navn Beskrivelse
Ja Ja
Nei Nei
Name Description Code value
11302 11302
16774 16774

Vis PlanNedfresing i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11302 Ja 1 ..1
16774 Nei 1 ..1