VedlikeholdsansvarligVegoppmerking

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.
Ekstern kodeliste : https://www.codelistURL.com
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS OPS
Kommune Kommune Kommune
Privat Privat Privat
Uavklart Uavklart Uavklart
Verdi Navn Beskrivelse
Statens vegvesen Statens vegvesen
Nye Veier Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
OPS OPS
Kommune Kommune
Privat Privat
Uavklart Uavklart
Name Description Code value
20791 20791
20792 20792
20793 20793
20794 20794
20795 20795
20796 20796
20797 20797

Vis VedlikeholdsansvarligVegoppmerking i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
20791 Statens vegvesen 1 ..1
20792 Nye Veier 1 ..1
20793 Fylkeskommune 1 ..1
20794 OPS 1 ..1
20795 Kommune 1 ..1
20796 Privat 1 ..1
20797 Uavklart 1 ..1