FagmodellVegoppmerking

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 27 av 27

BreddeEnkeltlinje kodeliste

Angir normal bredde av enkeltlinje. For sperreområde gjelder bredde omslutningslinje.BruksomraadeVegoppmerkingLangsgaaende kodeliste

Angir bruksområde for vegobjekttypen. Dette er en tilleggsopplysning til typen. Det er ikke aktuelt å gi til alle typer.


EierVegoppmerking kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
FargeVegoppmerkingLangsgaaende kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet.


Fresemetode kodeliste

Angir fresemetode som er benyttet.


FresingForVegoppmerking objekttype

Vegoppmerking som er sinusfrest i asfaltdekket. Fresingen skal gi vibrasjon i kjøretøyet.Langsgaaende objekttype

Vegoppmerking nyttes for å lede, varsle eller regulere trafikken, og for å klargjøre andre bestemmelser gitt ved trafikkskilt eller trafikkregler. (050). Langsgående oppmerking omfatter alle langsgående oppmerka linjer og sperreområder, også inkludert oppmerking av trafikkøyer.


Linjemoenster kodeliste

Angir mønster (stipling) for oppmerkingspunkt. Angis som lengde av en punktdel + lengde av mellomrom. Disse verdiene er avhengige av hastighetsområde.


Nedfresing kodeliste

Angir hvorvidt det er frest ned en plan forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader.


PlanNedfresing kodeliste

Angir hvorvidt det er frest ned et plant spor/forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader. Må ikke forveksles med forsterket vegoppmerking.


Profilering kodeliste

Angir om vegoppmerkingen er profilert eller ikke, og i tilfelle hvilken type profilering.
Tverrgaaende objekttype

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.


TypeFresingForVegoppmerking kodeliste

Angir hvilken type forsterket vegoppmerking det er tale om.

TypeVegoppmerkingLangsgaaende kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


TypeVegoppmerkingTverrgaaende kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


VedlikeholdsansvarligVegoppmerking kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.