FagmodellElektro

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 31 av 31


Nettverkstasjon objekttype

Et fysisk, gjerne bygningsmessig, objekt som inneholder komponenter som gjør en eller annen behandling av vann, elektrisk strøm, signal eller annet som det nettverket den er en del av fører. Komponenter som gjør behandlingen kan f.eks. være pumper for vann, transformatorer for elektrisk strøm, forsterkere for signal osv.


Transformator objekttype

Transformator i distribusjonsnett, transformerer fra høy- til lavspenning.


Matepunkt objekttype

Punkt der elektrisitet blir matet inn på nettet, fra en kraftstasjon


Sikring objekttype

Innretning som skal hindre brann eller teknisk ødeleggelse i forbindelse med overbelastning eller kortslutning av elektriske strømkretser.


Armatur objekttype

Selve det elektriske punktet som gir lys.


Trase objekttype

Den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledning(er). Traseen kan ligge på bakken, være en grøft, eller den kan beskrive ledninger over bakken (luftspenn).


Trekkeroer objekttype

Rør eller kanal for trekking av kabel.

Mast objekttype

Alle konstruksjoner laget for å holde ledningsnett/komponent oppe fra bakken. Dette betyr at det også inkluderer det som i noen sammenhenger kalles Stolpe.


Generator objekttype

Den komponenten som produserer elektrisitet. Den kan "drives" på ulike måter (vann, gass, vind....).Jordingspunkt objekttype

Elektrode som har til oppgave å lede feilstrøm og overspenninger til jord.


Tilknytningspunkt objekttype

Node i nettverket som markerer en overgang til anna nettverk med andre eiere ("Leveringspunkt")


Søkesonde objekttype

Sonde som legges i grøft/rør for at det skal være mulig å finne/søke frem rør/trase etter at grøft er fylt igjen.Kveil objekttype

Opprullet del av ledning, for videre legging (til abonnent).Kum objekttype

Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler.


Konsesjon objekttype

Informasjon om konsesjon. Merknad: Brukes på konsesjonspliktige anlegg.
Skap objekttype

Beskyttelseskasse plassert vanligvis på bakken, som inneholder koblinger for elektrisk strøm, signal eller annet. Kan også være på størrelse med kiosk.

Generell objekttype

En generell objekttype for EL_Kopling. Brukes der ingen av de andre EL_Koplingstypene dekker behovet.