FagmodellGeologi

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 28 av 28

LagiGrunn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\LagiGrunn

Ukjent

1.0


StoetteforbygningSnoe objekttype

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.


Skredoverbygg objekttype

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller ev. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.TiltakITunnel objekttype

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.Skredutloesningstiltak objekttype

Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.
SkredVarslingOvervaakning objekttype

Område som blir overvåket med hensyn på skred.
Overvaakningstype kodeliste

Angir type overvåkning.TypeBolt kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


AdkomstSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


TypeSkredoverbygg kodeliste

Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om.


TypeSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Angir hvilken type magasin det er tale om.


VarslingPaaVeg kodeliste

Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter.AdkomstStoetteforbygningSnoe kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


TypeSproeytebetong kodeliste

Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.


TypeSkredutloesningstiltak kodeliste

Angir type skredutløsning.


TypeNaturfare kodeliste

Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.