TypeNaturfare

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Snøskred Fare for snøskred. 13890
Steinsprang/skred Fare for steinsprang/steinskred. 13891
Jordskred Fare for jordskred. 13892
Flom Fare for flom. 13893
Bølger Fare for bølger. 13894
Flere skredtyper Indikerer at det varsles/overvåkes flere skredtyper. Kan suppleres under tilleggsinformasjon. 21023
Verdi Navn Beskrivelse
Snøskred Fare for snøskred.
Steinsprang/skred Fare for steinsprang/steinskred.
Jordskred Fare for jordskred.
Flom Fare for flom.
Bølger Fare for bølger.
Flere skredtyper Indikerer at det varsles/overvåkes flere skredtyper. Kan suppleres under tilleggsinformasjon.
Name Description Code value
Snøskred
Steinsprang/skred
Jordskred
Flom
Bølger
Flere skredtyper

Vis TypeNaturfare i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13890 Snøskred 1 ..1
13891 Steinsprang/skred 1 ..1
13892 Jordskred 1 ..1
13893 Flom 1 ..1
13894 Bølger 1 ..1
21023 Flere skredtyper 1 ..1