Overvaakningstype

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type overvåkning.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Geofon Instrument for registrering av rystelser i grunnen. 13895
Radar Radar for måling av bevegelser i terrenget. 13896
Rystelsesmåling Måling av rystelser (f.eks. i grunnen, i fanggjerde etc.). 13897
Varslingsgjerde Gjerde for varsling av farlig område. 13898
Infralyd Infralyd 21024
Annen Annen overvåkningstype. 13899
Verdi Navn Beskrivelse
Geofon Instrument for registrering av rystelser i grunnen.
Radar Radar for måling av bevegelser i terrenget.
Rystelsesmåling Måling av rystelser (f.eks. i grunnen, i fanggjerde etc.).
Varslingsgjerde Gjerde for varsling av farlig område.
Infralyd Infralyd
Annen Annen overvåkningstype.
Name Description Code value
Geofon
Radar
Rystelsesmåling
Varslingsgjerde
Infralyd
Annen

Vis Overvaakningstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13895 Geofon 1 ..1
13896 Radar 1 ..1
13897 Rystelsesmåling 1 ..1
13898 Varslingsgjerde 1 ..1
21024 Infralyd 1 ..1
13899 Annen 1 ..1