Skredutloesningstiltak

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
antallEnheter Antall enheter for skredutløsning. Integer 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. Integer 0..1
type Angir type skredutløsning. TypeSkredutloesningstiltak (kodeliste) 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Character 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Integer 0..1
Integer 0..1
TypeSkredutloesningstiltak 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
antallEnheter Integer
etableringsår Integer
type TypeSkredutloesningstiltak
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character

Vis Skredutloesningstiltak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
TypeSkredutloesningstiltak 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1