Sproeytebetong

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type TypeSproeytebetong (kodeliste) 0..1
tykkelse Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TypeSproeytebetong 0..1
Real 0..1
Name Type English Description
type TypeSproeytebetong
tykkelse Real

Vis Sproeytebetong i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeSproeytebetong 0 ..1
Real 0 ..1