Steinspranggjerde

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
høyde Real 0..1
material Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
høyde Real
material Character

Vis Steinspranggjerde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
Character 0 ..1