TypeSproeytebetong

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Uarmert Uarmert 12253
Med PP-fiber Med PP-fiber 12254
Med stålfiber Med stålfiber 12255
Med armeringsnett Med armeringsnett 12256
Verdi Navn Beskrivelse
Uarmert Uarmert
Med PP-fiber Med PP-fiber
Med stålfiber Med stålfiber
Med armeringsnett Med armeringsnett
Name Description Code value
Uarmert
Med PP-fiber
Med stålfiber
Med armeringsnett

Vis TypeSproeytebetong i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
12253 Uarmert 1 ..1
12254 Med PP-fiber 1 ..1
12255 Med stålfiber 1 ..1
12256 Med armeringsnett 1 ..1