Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_D248A04A_D409_4348_B6E2_045C1024BCFB;LagiGrunn;;pakke;1.0;Ukjent;LagiGrunn;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\LagiGrunn EAID_058B475B_79F6_4f83_AE77_E8751F388B47;FagmodellGeologi;;diagram;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_47548CA5_9B7E_4fe0_B784_B41FA30123DE;FagmodellGeologi Kodelister;;diagram;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_05431FE3_DFEC_4873_B227_B4E5C2033FE0;Steinspranggjerde;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_09B5CAF0_9907_458e_8717_535993369038;TyngreSikring;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;StoetteforbygningSnoe;Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;Skredoverbygg;Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller ev. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_19F376D2_FBB7_4534_B2E4_18B8F37DA5E9;FagmodellGeologi;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_2D8B3E9B_B1B5_473e_8FB3_3463CE429B53;TiltakITunnel;Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;SkredmagasinFanggroeft;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_51D425A3_C9F7_4189_8908_64C5FFD22754;Skredutloesningstiltak;Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_7BDDE3EB_5DA8_43ff_B47A_12484E72CAC8;Bolter;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_9586EF3B_8E06_4315_9507_89308E21C10B;Sproeytebetong;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_99B3F781_F3C5_4dd2_AF00_DB7E33B55896;SkredVarslingOvervaakning;Område som blir overvåket med hensyn på skred.;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_A0D329D5_0CF3_49e7_9B24_99D84F399204;Nett;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_BF97D290_FC51_46a0_9E27_055F784FBCB3;geologiElement;;objekttype;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_45E31BC1_5043_4602_9FA0_2F97919A001C;Overvaakningstype;Angir type overvåkning.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_5E70E6EB_2049_4ecb_9604_ACA33C038D42;TypeStoetteforbygningSnoe;Angir type forbygning.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_666BADCA_FDB1_43d7_952B_538B87B29E74;TypeBolt;Angir hvilken type vegobjektet er av.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_7889E69D_3D60_4701_91CB_E5666BDFE475;AdkomstSkredmagasinFanggroeft;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_93CE628D_5938_4c2a_8055_549DC4BC2551;TypeSkredoverbygg;Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_A2D6B4F3_7737_4202_A9E4_C9F66C96463F;TypeSkredmagasinFanggroeft;Angir hvilken type magasin det er tale om.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_A4E8A527_C2BC_42a4_B28C_0260AD53C834;VarslingPaaVeg;Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_A9885EA8_E449_4b15_AA4D_9CA4E11931A0;TypeNett;;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_CFE1C650_0C63_4bdc_9137_083D6F2255D8;AdkomstStoetteforbygningSnoe;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_D8BC4D62_B71B_4c88_9271_C2320050AECB;TypeSproeytebetong;Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_E2D53A45_D629_48fa_90E5_A6611D96EDF8;TypeSkredutloesningstiltak;Angir type skredutløsning.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_E34E2AC8_4EA8_43d2_AEB3_4FDB18384F8B;TypeNaturfare;Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.;kodeliste;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi EAID_05431FE3_DFEC_4873_B227_B4E5C2033FE0;høyde;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Steinspranggjerde EAID_05431FE3_DFEC_4873_B227_B4E5C2033FE0;material;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Steinspranggjerde EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;adkomst;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;antallRader;Antall rader med forbygninger i skredsikringen.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;høydeSikringselement;Angir gjennomsnittlig høyde for forbygningene.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;sikraAreal;Angir areal for området skredsikringen dekker.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;totaltAntall;Totalt antall forbygninger i skredsikringen.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;type;Angir type forbygning.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;prosjektInternObjektID;Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_09D26133_C474_4264_90D9_21A5F2AC1A16;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\StoetteforbygningSnoe EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;navn;Angir navn på skredoverbygget.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;type;Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;lengde;Angir lengde av vegobjektet.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;brutusID;Gir referanse til brudatabanken.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;merknad;Permanent merknad til aktuell forekomst.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;prosjektInternObjektID;Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_12C3BAF8_E11E_4662_B44F_A1EE57AE50E6;tunnelnummer;Gir unikt nummer for tunnel/skredoverbygg, benyttes av Plania.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredoverbygg EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;type;Angir hvilken type magasin det er tale om.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;lengde;Lengde av magasinet langs vegretningen.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;bredde;Gjennomsnittlig bredde av magasinet på tvers av vegretningen.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;magasinvolum;Angir hvor stort volum med masser magasinet kan ta opp.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;adkomst;Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;dybdeUnderVegkant;Høydeforskjell mellom nærmeste vegkant og bunn av magasin.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;beskrivelse;Kan angi beskrivelse til skredgropen.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;prosjektInternObjektID;Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_38E4A976_BBEE_48be_904D_FCBCE4C1786D;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredmagasinFanggroeft EAID_51D425A3_C9F7_4189_8908_64C5FFD22754;antallEnheter;Antall enheter for skredutløsning.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredutloesningstiltak EAID_51D425A3_C9F7_4189_8908_64C5FFD22754;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredutloesningstiltak EAID_51D425A3_C9F7_4189_8908_64C5FFD22754;type;Angir type skredutløsning.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredutloesningstiltak EAID_51D425A3_C9F7_4189_8908_64C5FFD22754;prosjektInternObjektID;Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredutloesningstiltak EAID_51D425A3_C9F7_4189_8908_64C5FFD22754;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredutloesningstiltak EAID_51D425A3_C9F7_4189_8908_64C5FFD22754;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Skredutloesningstiltak EAID_7BDDE3EB_5DA8_43ff_B47A_12484E72CAC8;antall;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Bolter EAID_7BDDE3EB_5DA8_43ff_B47A_12484E72CAC8;type;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Bolter EAID_7BDDE3EB_5DA8_43ff_B47A_12484E72CAC8;diameter;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Bolter EAID_9586EF3B_8E06_4315_9507_89308E21C10B;type;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Sproeytebetong EAID_9586EF3B_8E06_4315_9507_89308E21C10B;tykkelse;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Sproeytebetong EAID_99B3F781_F3C5_4dd2_AF00_DB7E33B55896;typeNaturfare;Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredVarslingOvervaakning EAID_99B3F781_F3C5_4dd2_AF00_DB7E33B55896;overvåkningstype;Angir type overvåkning.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredVarslingOvervaakning EAID_99B3F781_F3C5_4dd2_AF00_DB7E33B55896;varslingPåVeg;Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredVarslingOvervaakning EAID_99B3F781_F3C5_4dd2_AF00_DB7E33B55896;prosjektInternObjektID;Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredVarslingOvervaakning EAID_99B3F781_F3C5_4dd2_AF00_DB7E33B55896;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredVarslingOvervaakning EAID_99B3F781_F3C5_4dd2_AF00_DB7E33B55896;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\SkredVarslingOvervaakning EAID_A0D329D5_0CF3_49e7_9B24_99D84F399204;type;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Nett EAID_A0D329D5_0CF3_49e7_9B24_99D84F399204;wiredimensjon;;egenskap;0.1;Ukjent;FagmodellGeologi;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\Nett