VarslingPaaVeg

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Lys Varsling ved hjelp av lys. 13981
Bommer Varsling ved hjelp av bommer. 13982
Ingen Ingen varsling er satt opp. 15963
Verdi Navn Beskrivelse
Lys Varsling ved hjelp av lys.
Bommer Varsling ved hjelp av bommer.
Ingen Ingen varsling er satt opp.
Name Description Code value
Lys
Bommer
Ingen

Vis VarslingPaaVeg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13981 Lys 1 ..1
13982 Bommer 1 ..1
15963 Ingen 1 ..1