AdkomstSkredmagasinFanggroeft

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bil Adkomst er mulig med bil. 19830
Hjullaster Adkomst er mulig med hjullaster. 13961
Gravemaskin Adkomst for gravemaskin. 13962
Til fots Adkomst til fots. 13963
Kran Adkomst for kran. 13964
Tau Adkomst med tau. 13965
Helikopter Adkomst for helikopter. 13966
Verdi Navn Beskrivelse
Bil Adkomst er mulig med bil.
Hjullaster Adkomst er mulig med hjullaster.
Gravemaskin Adkomst for gravemaskin.
Til fots Adkomst til fots.
Kran Adkomst for kran.
Tau Adkomst med tau.
Helikopter Adkomst for helikopter.
Name Description Code value
Bil
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter

Vis AdkomstSkredmagasinFanggroeft i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19830 Bil 1 ..1
13961 Hjullaster 1 ..1
13962 Gravemaskin 1 ..1
13963 Til fots 1 ..1
13964 Kran 1 ..1
13965 Tau 1 ..1
13966 Helikopter 1 ..1