AdkomstStoetteforbygningSnoe

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bil Adkomst er mulig med bil. 19826
Hjullaster Adkomst er mulig med hjullaster. 13909
Gravemaskin Adkomst for gravemaskin 13910
Til fots Adkomst til fots 13911
Kran Adkomst for kran 13912
Tau Adkomt med tau 13913
Helikopter Adkomst for helikopter 13914
Verdi Navn Beskrivelse
Bil Adkomst er mulig med bil.
Hjullaster Adkomst er mulig med hjullaster.
Gravemaskin Adkomst for gravemaskin
Til fots Adkomst til fots
Kran Adkomst for kran
Tau Adkomt med tau
Helikopter Adkomst for helikopter
Name Description Code value
Bil
Hjullaster
Gravemaskin
Til fots
Kran
Tau
Helikopter

Vis AdkomstStoetteforbygningSnoe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19826 Bil 1 ..1
13909 Hjullaster 1 ..1
13910 Gravemaskin 1 ..1
13911 Til fots 1 ..1
13912 Kran 1 ..1
13913 Tau 1 ..1
13914 Helikopter 1 ..1