Skredoverbygg

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller ev. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
navn Angir navn på skredoverbygget. Character 0..1
type Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om. TypeSkredoverbygg (kodeliste) 0..1
lengde Angir lengde av vegobjektet. Real 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. Integer 0..1
brutusID Gir referanse til brudatabanken. Character 0..1
merknad Permanent merknad til aktuell forekomst. Character 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Character 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
tunnelnummer Gir unikt nummer for tunnel/skredoverbygg, benyttes av Plania. Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Character 0..1
TypeSkredoverbygg 0..1
Real 0..1
Integer 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
navn Character
type TypeSkredoverbygg
lengde Real
etableringsår Integer
brutusID Character
merknad Character
prosjektreferanse Character
prosjektInternObjektID Character
tunnelnummer Character

Vis Skredoverbygg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Character 0 ..1
TypeSkredoverbygg 0 ..1
Real 0 ..1
Integer 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1