TypeSkredmagasinFanggroeft

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type magasin det er tale om.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Skredmagasin Magasin for å samle opp skred fra naturlig terreng. 19004
Fanggrøft Magasin for å samle opp nedfall fra bergskjæringer. 19005
Verdi Navn Beskrivelse
Skredmagasin Magasin for å samle opp skred fra naturlig terreng.
Fanggrøft Magasin for å samle opp nedfall fra bergskjæringer.
Name Description Code value
Skredmagasin
Fanggrøft

Vis TypeSkredmagasinFanggroeft i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
19004 Skredmagasin 1 ..1
19005 Fanggrøft 1 ..1