SkredmagasinFanggroeft

objekttype

Statens vegvesen Ukjent

Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
type Angir hvilken type magasin det er tale om. TypeSkredmagasinFanggroeft (kodeliste) 0..1
lengde Lengde av magasinet langs vegretningen. Real 0..1
bredde Gjennomsnittlig bredde av magasinet på tvers av vegretningen. Real 0..1
magasinvolum Angir hvor stort volum med masser magasinet kan ta opp. Real 0..1
adkomst Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold. AdkomstSkredmagasinFanggroeft (kodeliste) 0..1
etableringsår Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. Integer 0..1
dybdeUnderVegkant Høydeforskjell mellom nærmeste vegkant og bunn av magasin. Real 0..1
beskrivelse Kan angi beskrivelse til skredgropen. Character 0..1
prosjektInternObjektID Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Character 0..1
prosjektreferanse Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Character 0..1
tilleggsinformasjon Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper. Character 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
TypeSkredmagasinFanggroeft 0..1
Real 0..1
Real 0..1
Real 0..1
AdkomstSkredmagasinFanggroeft 0..1
Integer 0..1
Real 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Character 0..1
Name Type English Description
type TypeSkredmagasinFanggroeft
lengde Real
bredde Real
magasinvolum Real
adkomst AdkomstSkredmagasinFanggroeft
etableringsår Integer
dybdeUnderVegkant Real
beskrivelse Character
prosjektInternObjektID Character
prosjektreferanse Character
tilleggsinformasjon Character

Vis SkredmagasinFanggroeft i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeSkredmagasinFanggroeft 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
Real 0 ..1
AdkomstSkredmagasinFanggroeft 0 ..1
Integer 0 ..1
Real 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1
Character 0 ..1