TypeSkredutloesningstiltak

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir type skredutløsning.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Sprengladning, forhåndsplassert Sprengladning som er forhåndsplassert i utløsningsområdet. 13922
Sprengningstårn Innretning som settes opp i fjellsidene for å slippe ut sprenglegemer for å utløse skred. 13923
Gassdetonator Innretning for fjernutløsning av en gasseksplosjon i utløsningsområdet. 13924
Kabelbane Kabelbane som brukes for å bringe sprengladninger inn i skredutløsningsområdet. 13925
Verdi Navn Beskrivelse
Sprengladning, forhåndsplassert Sprengladning som er forhåndsplassert i utløsningsområdet.
Sprengningstårn Innretning som settes opp i fjellsidene for å slippe ut sprenglegemer for å utløse skred.
Gassdetonator Innretning for fjernutløsning av en gasseksplosjon i utløsningsområdet.
Kabelbane Kabelbane som brukes for å bringe sprengladninger inn i skredutløsningsområdet.
Name Description Code value
Sprengladning, forhåndsplassert
Sprengningstårn
Gassdetonator
Kabelbane

Vis TypeSkredutloesningstiltak i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
13922 Sprengladning, forhåndsplassert 1 ..1
13923 Sprengningstårn 1 ..1
13924 Gassdetonator 1 ..1
13925 Kabelbane 1 ..1