TypeBolt

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Innstøpt bolt av kamstål Innstøpt bolt av kamstål 3311
Endeforankret bolt m/polyester Endeforankret bolt m/polyester 3312
Rørbolt, endeforankret m/ekspansjonshylse Rørbolt, endeforankret m/ekspansjonshylse 3313
Spesial Benyttes om bolter som ikke kommer i noen av de øvrige kategoriene. Det skal legges inn informasjon under egenskap "Produktinformajson" 18543
Verdi Navn Beskrivelse
Innstøpt bolt av kamstål Innstøpt bolt av kamstål
Endeforankret bolt m/polyester Endeforankret bolt m/polyester
Rørbolt, endeforankret m/ekspansjonshylse Rørbolt, endeforankret m/ekspansjonshylse
Spesial Benyttes om bolter som ikke kommer i noen av de øvrige kategoriene. Det skal legges inn informasjon under egenskap "Produktinformajson"
Name Description Code value
Innstøpt bolt av kamstål
Endeforankret bolt m/polyester
Rørbolt, endeforankret m/ekspansjonshylse
Spesial

Vis TypeBolt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3311 Innstøpt bolt av kamstål 1 ..1
3312 Endeforankret bolt m/polyester 1 ..1
3313 Rørbolt, endeforankret m/ekspansjonshylse 1 ..1
18543 Spesial 1 ..1