FagmodellGeologi

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 28 av 28

AdkomstSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.


AdkomstStoetteforbygningSnoe kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet for vedlikehold.LagiGrunn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi\LagiGrunn

Ukjent

1.0Overvaakningstype kodeliste

Angir type overvåkning.Skredoverbygg objekttype

Konstruksjon som omslutter vegen for å beskytte den mot skred. Tak og vegg inn mot skråning er massive. Vegg ut fra skråning er åpen eller ev. tettet med lettere materiale. Se også utgått Håndbok 100.


Skredutloesningstiltak objekttype

Skredutsatt terreng som er sikret av en eller flere installasjoner i løsneområdet der skred løses ut kunstig. Hver enkelt konstruksjon kartlegges som skredteknisk objekt.


SkredVarslingOvervaakning objekttype

Område som blir overvåket med hensyn på skred.
StoetteforbygningSnoe objekttype

Installasjoner i løsneområde som hindrer skred i å løsne.


TiltakITunnel objekttype

Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større lokk. Består av ett eller flere tunnelløp.TypeBolt kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av.


TypeNaturfare kodeliste

Angir hvilken type naturfare overvåkning/varsling gjelder for.TypeSkredmagasinFanggroeft kodeliste

Angir hvilken type magasin det er tale om.


TypeSkredoverbygg kodeliste

Angir hvilken type skredoverbygg det er tale om.


TypeSkredutloesningstiltak kodeliste

Angir type skredutløsning.


TypeSproeytebetong kodeliste

Angir hvilken type sprøytebetong som er benyttet.VarslingPaaVeg kodeliste

Angir type varsling som er satt opp synlig for trafikanter.