Trafikkulykker

Statens vegvesen Ukjent 20180315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Trafikkulykker de siste 5 kalenderår.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Trafikkulykker/20180315

Viser treff 1 - 26 av 26

AlvorligsteSkadegrad kodeliste

Alvorligste skadegrad i ulykken


Bebyggelse kodeliste

Bebyggelse på ulykkesstedet.
Fartsgrense kodeliste

Angir fartsgrense på ulykkesstedet


Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.Føreforhold kodeliste

FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED


HistoriskVegkategori kodeliste

Vegkategori på ulykkestidspunktet.


HistoriskVegstatus kodeliste

Vegstatus på ulykkestidspunktetIdentifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.Kommunenummer kodeliste

nummerering av kommuner i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste samt et utvalg av utgåtte numre Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.


Lysforhold kodeliste

Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt.


Midtdeler kodeliste

Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjeddeStedfestingensNøyaktighet kodeliste

Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke


Stedsforhold kodeliste

Stedsforhold på ulykkessted


Trafikkulykke objekttype

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang mm. Gjelder primært ulykker med personskaderUhellKategori kodeliste

Beskriver ulykken med hensyn på innblanda trafikkanter


Uhellskode kodeliste

Angir hvilken type uhell trafikkulykken er karakterisert som. Uhellskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. Hvis den enheten/trafikanten som antas å ha vært uhellsutløsende ikke har blitt skadet, og det ikke kan verifiseres at


Ukedag kodeliste

Ukedag som angir den dagen ulykken inntreffer på.Værforhold kodeliste

Værforhold på ulykkessted/tidspunkt.