Felttype 5081 NVDB_FELTTYPETRAFIKKULYKKE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Felttype.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Vanlig kjørefelt Vanlig kjørefelt Vanlig kjørefelt
Forbikjøringsfelt Forbikjøringsfelt Forbikjøringsfelt
Krabbefelt Krabbefelt Krabbefelt
Flettefelt Flettefelt Flettefelt
Kollektivfelt Kollektivfelt Kollektivfelt
Svingefelt venstre høyre Svingefelt venstre / høyre Svingefelt venstre høyre
Parkeringsfelt skiltet merket Parkeringsfelt (skiltet / merket) Parkeringsfelt skiltet merket
Akselerasjonsfelt Akselerasjonsfelt Akselerasjonsfelt
Retardasjonsfelt Retardasjonsfelt Retardasjonsfelt
Skulder Skulder Skulder
Sykkelfelt Sykkelfelt Sykkelfelt
Fortau Fortau Fortau
Gang sykkelveg Gang- / sykkelveg Gang sykkelveg
Busslomme holdeplass Busslomme / -holdeplass Busslomme holdeplass
Annet annet Annet
Ukjent ukjent Ukjent
Verdi Navn Beskrivelse
Vanlig kjørefelt Vanlig kjørefelt
Forbikjøringsfelt Forbikjøringsfelt
Krabbefelt Krabbefelt
Flettefelt Flettefelt
Kollektivfelt Kollektivfelt
Svingefelt venstre høyre Svingefelt venstre / høyre
Parkeringsfelt skiltet merket Parkeringsfelt (skiltet / merket)
Akselerasjonsfelt Akselerasjonsfelt
Retardasjonsfelt Retardasjonsfelt
Skulder Skulder
Sykkelfelt Sykkelfelt
Fortau Fortau
Gang sykkelveg Gang- / sykkelveg
Busslomme holdeplass Busslomme / -holdeplass
Annet annet
Ukjent ukjent
Name Description Code value
6477 6477
6478 6478
6479 6479
6480 6480
6481 6481
6482 6482
6483 6483
6484 6484
6485 6485
6486 6486
6487 6487
6488 6488
6489 6489
6490 6490
6491 6491
6492 6492

Vis Felttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
6477 1 ..1
6478 1 ..1
6479 1 ..1
6480 1 ..1
6481 1 ..1
6482 1 ..1
6483 1 ..1
6484 1 ..1
6485 1 ..1
6486 1 ..1
6487 1 ..1
6488 1 ..1
6489 1 ..1
6490 1 ..1
6491 1 ..1
6492 1 ..1